Vuoden 2016 toimintakertomus on julkaistu

Vuoden 2016 toimintakertomus on nyt julkaistu ja löytyy kotisivuilta kohdan "Hallinto" alta.

Vaikka vuosi olikin kohtuullisen "kylymä" tuotimme energiaa 99 % kotimaislla polttoaineilla. Tästä jyrsinturpeen osuus oli alle 9 %. Puuhakkeen ja sahateollisudeen puutähteiden (purun ja kuoren) osuus on hieman alle 90 %.

Puuraaka-aine katsotaan hiilineutraaliksi polttoaineeksi, koska metsien sitoma hiilidioksidi ylittää puunpolttamisessa syntyvän hiilidioksidi määrän.

Antoisia lukuhetkiä!

 

Kevät terveisin

Markku Ojala, toimitusjohtaja

Päiväys: 
27.04.2017 klo 11:30