Leijukerroskattilaprojekti

Leijukerroskattilaprojekti 7,9 MW

Kannuksen Kaukolämpö Oy:llä on menossa mittava investointihanke uuteen 7,9 MW:n leijukerroskattilaan. Hankkeen on tarkoitus valmistua loppuvuoden 2020 aikana. Uuden kattilan myötä varmistamme kapasiteetin riittävyyden ja tekniikan toimivuuden pitkälle tulevaisuuteen. Pystymme vastaamaan myös kiristyviin päästövaatimuksiin sekä mahdollistamme monimuotoisten bio-polttoaineiden käytön. Tavoitteena on olla jatkossakin kilpailukykyinen, tehokas, varma ja ympäristöystävällinen lämmitysenergian toimittaja Kannuksen taajaman alueella.

Hankkeen käynnistäminen

Vanha leijupetikattila (3,5 MW) tuotti vuosien saatossa taajaman tarvitsemasta energiasta pääosan. Huolimatta hyvästä kunnossapidosta alkoi ikävuosien (34 v.) määrä näkymään lisääntyvinä huollon ja korjauksen tarpeina. Kattilan käytettävyys ei ollut enää nykyaikaa. Tuotantoteho alkoi käymään pieneksi. Haluttiin myös pitää kiinni yhtiön tavoitteista pienentää päästöjä.

Niinpä yhtiön hallitus teki keväällä 2019 päätöksen käynnistää uuden kattilan hankintaprojektin. Kattilan polttotekniikaksi valittiin leijukerros ja teholuokaksi 7,9 MW. Samassa yhteydessä uusitaan sähkösuodatin, jolla varmistetaan savukaasujen puhtaus. Kokonaisuuden toimittajaksi valittiin kilpailutuksen jälkeen JL Metals Oy, Kuortaneelta. Hankintasopimus allekirjoitettiin saman vuoden marraskuussa.  

Perustukset ja purku

Lämmityskauden päätyttyä keväällä 2020 aloitettiin laajennusosan perustuksien rakennus ja vanhan kattilahallin ja kattilan purkutyöt. Purkutyön suoritti JL Metals Oy aliurakoitsijoineen. Työ alkoi seinä- ja teräsrakenteiden sekä tasojen purkamisella.

Omana työnä yhtiö purki kohteesta kiinteistö- ja automaatiosähköistykset ja rakensi uuden sähköpääkeskuksen. Purkamisen suurimmat ja painavimmat osat olivat itse kattila, n. 36 000 kg, ja sähkösuodatin, joka myös vaihdettiin isompaan.

Rakentamisvaihe

Purkutöiden jälkeen alkoi välittömästi toimittajan tehtaalla valmistamien teräsrakenteiden pystytys sekä tasojen teko. Kattilan ja konvektio-osan jalkarakenteiden asennuksen jälkeen urakoitsija pääsi nostamaan Kuortaneen konepajalla kasaamat kattilan ja konvektio-osan rungot.

Uuden kattilan vaatima lämmönsiirrin, vedenkäsittely ja pumppauskeskus sijoitettiin vanhimpaan osaan laitoksella. Tähän tilaan tehtiin myös uusi sähköpääkeskus.

Lokakuun puolenvälin jälkeen on kattilahalli vielä ilman ikkunoita. Ikkunat asennetaan paikoilleen viikolla 44-45. Mekaaniset asennukset ovat pääosin valmiit ja viimeiset eristystyöt käynnissä. Automaation ja sähköistyksen viimeistely, I/O testaukset ja koekäytöt käynnissä.  Seuraavana muurausten kuivatus kattilan sisällä. Ennen kattilan koekäyttöä tehdään lakimääräiset tarkastukset ja kojeistukset. Näiden jälkeen, marraskuun aikana päästään ajamaan kattilaa “ylös” eli käyttöön.

Leijukerroskattilaprojektin tilanne lokakuussa 2020.