Liittyminen ja tariffit

Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot

1) YLEISTÄ

KANNUKSEN KAUKOLÄMPÖ OY:N KAUKOLÄMMÖNMYYNTITARIFFIT 01.01.2020 ALKAEN

Kannuksen Kaukolämpö Oy käyttää kaukolämmön myynnissä Kannuksessa seuraavia lämmönmyyntitariffeja. Nämä lämmönmyyntitariffit korvaavat kaikki aiemmat Kannuksen Kaukolämpö Oy:n kaukolämmönmyyntitariffit ja ovat voimassa toistaiseksi.

Kannuksen Kaukolämpö Oy:n kaukolämpöverkkoon liittyessään asiakas maksaa liittymismaksun, vuosittain kiinteän perusmaksun ja kulutetusta energiasta ns. energiamaksun.

Kannuksen Kaukolämpö Oy pidättää itsellään oikeuden muuttaa tariffeja tai tariffien hinnoittelua, kulloisenkin ajankohdan hintatasoa vastaavaksi. Kannuksen Kaukolämpö Oy pyrkii pitämään hinnoittelunsa kilpailukykyisenä verrattaessa valtakunnallisesti vastaavan kokoluokan kaukolämmöntuottajien kaukolämmön myyntihintoja ja tariffeja.

Kannuksen Kaukolämpö Oy:n hallitus vahvistaa energiamaksun ja lämmönmyynti-tariffit.

Liittymis- ja perusmaksutariffit tulevat voimaan 1.1.2020.

Uusi energiamaksutariffi tulee voimaan 1.2.2020.

 

2) LIITTYMISMAKSUTARIFFIT

Asiakas maksaa Kannuksen Kaukolämpö Oy:n kaukolämpöverkkoon liittyessään liittymismaksun. Liittymismaksun määräytymisperusteena käytetään kiinteistön vaatimaa suurinta tuntista tilausvesivirtaa V(m³/h).

Tilausvesivirta muodostuu liittyvän kiinteistön lämmityksen tehontarpeen, lämpimän käyttöveden lämmityksen tehontarpeen sekä ilmanvaihdon tehontarpeen vaatimasta suurimmasta tuntisesta kaukolämpöenergian tehontarpeesta, jota vastaava teho esitetään kaukolämpöverkosta kiinteistön ottamalla suurimmalla tuntisena vesivirtauksena eli tilausvesivirtana.

Tilausvesivirran määrittämisessä Kannuksen Kaukolämpö Oy käyttää laskennallisena kaukolämpöveden jäähdytyksenä uusilla kiinteistöillä 55 °C ja vanhoilla kiinteistöillä 50 °C. Tilausvesivirran määrityksessä käytetään soveltuvin osin Suomen Kaukolämpö ry:n suositusta K15/1998 Tilausteho ja – vesivirta. Määritys ja tarkistaminen. Samaan suositukseen perustuu myös LVI 10-10306 ohjekortti, kaukolämmön tilaustehon ja -vesivirran määritys ja tarkistaminen.

Omakotitaloksi määritellään talo, joka on yksinomaan yhden perheen asumiskäytössä ja tilausvesivirta on alle 0,20 m³/h sekä lämmitettävä rakennustilavuus on alle 1 000 r-m³.

Liittymismaksu on arvonlisäveroton. Liittymismaksu on siirto- ja palautuskelpoinen.

Liittymismaksun suuruus määräytyy seuraavasti:

Tilausvesivirta V (m³/h) Liittymismaksu L (€)
0,00 - 0,50 K x K1 x ( 875,- + 4 373,- x V)
0,51 - 1,50   K x K1 x ( 1 093,- + 3 936,- x V)
1,51 - 4,00      K x K1 x ( 2 405,- + 3 061,- x V)
4,01 - 10,00   K x K1 x ( 5 903,- + 2 186,- x V)
10,01 -            K x K1 x (14 649,- + 1 312,- x V)

Omakotitalo L = 2 300,- €

Liittymistariffin voimaan tullessa kertoimien arvot ovat seuraavat:

K = 1,2 yleinen kustannustasosta riippuva kerroin, jota voidaan tarkistaa kustannustason mukaan.

Kiinteistön sijainnista ja lämmityslaitoksen iästä riippuva kerroin:
K1 = 0,5 – 1,5 uudet kiinteistöt
K1 = 0,2 – 1,5 vanhat kiinteistöt

Omakotitalon liittymismaksu kattaa 30 metriä kaukolämpöputkistoa rakennuksen ulkopuolella ja 2 metriä rakennuksen sisäpuolella.

Ylimeneviltä metreiltä peritään kustannusten mukainen korvaus. Tonttialueen viimeistelytyöt esim. asfaltointi, kivityöt ja vihertyöt eivät sisälly hintaan.

Jos kiinteistön kaukolämpöön liittämiskustannukset ja kaukolämpöputkiston rakentamisen tekninen toteutus poikkeaa tavanomaisesta,

lämpöyhtiö pidättää oikeuden hyväksyä tai olla hyväksymättä kiinteistön liittämisestä kaukolämpöverkkoon.

3) PERUSMAKSUTARIFFIT

Vuotuinen perusmaksu määräytyy seuraavasti:

Tilausvesivirta V (m3/h) Perusmaksu P (€/a)
0,00 - 0,50  K x (50,- + 975,- x V) + alv 24%
0,51 - 1,50 K x (84,- + 908,- x V) + alv 24%
1,51 - 4,00  K x (589,- + 572,- x V) + alv 24%
4,01 - 10,00       K x (992,- + 471,- x V) + alv 24%
10,01 -    K x (3 683,- + 202,- x V) + alv 24%

 Omakotitalo P = 165,00- €/a + alv 24% = 204,60 €/a. Alkaen 1.1.2013.

Perusmaksun määräytymisen perusteena oleva tilausvesivirta on määritetty lämpösopimuksessa.
Perusmaksutariffin tullessa voimaan on kertoimen K arvo 1,5.
Mikäli kaukolämmöntuotantolaitteiden ja jakelulaitteiden kustannustaso muuttuu, voi lämmönmyyjä tarkistaa tariffit ajankohdan kustannustasoa vastaavalle tasolle.
Omakotitalo on määritelty liittymismaksutariffissa.

4) ENERGIANMYYNTITARIFFIT

Kaukolämpöasiakas kuuluu aina energianmyyntitariffi 1:n piiriin, elleivät kaikki energianmyyntitariffi 2:n ehdot täyty.

4.1) Energianmyyntitariffi 1

Energianmyyntitariffi 1 koostuu vuosittaisesta perusmaksusta ja kulutetun kaukolämpöenergian mukaisesta kulutusmaksusta.
Kiinteä vuosittainen perusmaksu (€/a) määräytyy perusmaksutariffin perusteella asiakkaan käyttöön varatun kaukolämpöveden tilausvesivirtauksen (m³/h) mukaisesti.
Kulutusmaksu määräytyy kulutetun kaukolämpöenergian (MWh) ja kulloinkin voimassa olevan energiamaksun (€/MWh) tulona.
Energian hinta (€/a) = perusmaksu (€/a) + kulutusmaksu [kulutettu energia (MWh/a) x energiamaksu (€/MWh)].

4.2) Energianmyyntitariffi 2 (Suurkuluttajatariffi)

Lämmönmyyntitariffi 2:een on oikeutettu asiakas, joka täyttää kaikki seuraavat ehdot:

  1. asiakas on edellisenä kalenterivuonna ostanut vähintään 3500 MWh kaukolämpöenergiaa Kannuksen Kaukolämpö Oy:ltä.
  2. asiakas käyttää kaukolämpöenergian yhdessä kiinteistössä tai useassa kiinteistössä, jotka kuitenkin sijaitsevat samalla tontilla tai tehdasalueella.
  3. asiakkaan kaukolämmön jäähdytyksen vuosikeskiarvo on vähintään 55 °C.

Energianmyyntitariffi 2 koostuu vuosittaisesta perusmaksusta ja kulutetun kaukolämpöenergian mukaisesta kulutusmaksusta.
Kiinteä vuosittainen perusmaksu (€/a) määräytyy perusmaksutariffin perusteella asiakkaan käyttöön varatun kaukolämpöveden tilausvesivirran (m³/h) mukaisesti.
Kulutusmaksu määräytyy kulutetun kaukolämpöenergian (MWh) ja kulloinkin voimassa olevan energiamaksun (€/MWh) tulona.
Energianmyyntitariffi 2:ssa annetaan energiamaksusta (€/MWh) asiakkaalle 10 % alennus, kulloinkin voimassa olevasta energiamaksusta.
Energian hinta (€/a) = perusmaksu (€/a) + kulutusmaksu [kulutettu energia (MWh/a) x energiamaksu – 10% (€/MWh).
Kannuksen Kaukolämpö Oy:n hallitus tarkistaa kalenterivuosittain energiamaksusta annettavan alennusprosentin suuruuden.

5) ENERGIAMAKSUT

Asiakkaan kuluttamasta kaukolämpöenergiasta (MWh) peritään energiamaksu (€/MWh).

Voimassa oleva energiamaksu on 46,60 €/MWh + alv 24%.

Energiamaksu 1.2.2020 alkaen on 49,60 €/MWh + alv 24 %.

 

MUUT PALVELUMAKSUT alkaen 1.1.2020 kts. liitetiedosto sivun alareunasta

 

Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot