Esittely

Kannuksen Kaukolämpö Oy

Kannuksen Kaukolämpö Oy sai perustamispäätöksensä yhtiön perustamiskokouksessa 20.11.1978. Kaupparekisteriin se hyväksyttiin 18.10.1978. Yhtiön perustajaosakkaina olivat Kannuksen kunta, Kannuksen Säästöpankki ja Kannuksen Osuuspankki.

Perustetun yhtiön toimialana on lämmön tuotanto sekä jakelu. Vuonna 1978 päätavoitteena oli taata tulevaisuudessa kaupungin keskusta-alueella kiinteistöille mahdollisimman edullinen energiahuolto.

Ennen yhtiön perustamista Kannuksen kunta suoritti selvitystyötä kaukolämpöhankkeen kannattavuudesta

3.3.1978 valmistunut selvitys osoitti ajankohdalleen tyypillisesti, että kaukolämpöhanketta on lähdettävä käynnistämään raskaalla öljyllä osittain kiinteiden ja osittain siirrettävien lämpökeskusten hankinnalla.

Ns. turvevaihtoehdon kannattavuus ei osoittautunut takaisinmaksuajaltaan yhtä nopeaksi, johtuen raskaan öljyn silloisesta edullisesta energiahinnasta, samoin kuin konsultin puutteellisesta pienten kiinteiden polttoaineiden laitosten tuntemuksesta ja paikallisten olosuhteiden riittämättömästä huomioonottamisesta. Selvitystyötä kuitenkin jatkettiin kunnan omin voimin perustana kehittää lämmöntuotanto pääosin kotipaikkakunnan raaka-aineisiin.

Kaukolämpö ilmakuva auringonlasku

Vuonna 1980 rakennettiin Riuttasentien varressa olevalle tontille lämpökeskus

Samana vuonna hankittiin ensimmäinen kotimaista polttoainetta käyttävä kattilalaitos, etupesätyyppinen arinakattila teholtaan 2 MW sekä raskasöljykattila teholtaan 4 MW ja rakennettiin näiden tarvitsemat tilat polttoaineen vastaanottoasemineen sekä öljysäiliö. Laitosta alettiin alusta asti suunnittelemaan miehittämättömään käyttöön automatisoimalla se alusta asti.

Siirrettävä 3 MW lämpökeskus hankittiin 1982. Neljä vuotta myöhemmin hankittiin leijupetikattila teholtaan 3,5 MW ja rakennettiin siihen tarvittavat vastaanottoasemat, lämpökeskuksen rakennuksen laajetessa samalla. Automatisointi uusittiin ajantasalle.

1990-luvun alussa hankittiin lämmöntalteenottolaitos jota ennen kattiloiden tehoja oli nostettu noin 40 %. Rakennus laajennettiin. Asennettiin myös diesel-agrigaatti/varavoimakone, jonka johdosta laitos on sähkön tarpeen suhteen tarvittaessa omavarainen.

Vuonna 1993 laitokseen asennettiin sähkösuodatin. Näiden laitoksen päästöihin vaikuttavien investointien (sähkösuodatin ja lämmöntalteenottolaitos) johdosta voidaan sanoa kaukolämpökeskuksen päästöjen olevan todella puhtaat.

Uusimmat hankinnat

1990-luvulla runsaasti lisääntyneen verkoston ja asiakasmäärän vuoksi tehontarve on lisääntynyt kovasti. Toimintavarmuuden lisäämiseksi huippukuormilla katsottiin tarvittavan lisää varatehoa. Siispä 2002 valmistui uusi teholtaan 8 MW raskasöljykattila.

Tällä lisäteholla varmistetaan tuotanto, mahdollisessa kotimaisen polttoaineen kattilan häitiötilanteessa. Samassa yhteydessä uusittiin laitoksen valvomo-ohjelmistot ja laitteet nykyaikaisiksi. Käytössä on nyt käyttäjä ystävällisempi Windows pohjainen Citect valvomo-ohjelma. Ja normaalit Pc-tietokoneet.

Myös polttoainetoimituksien seurannassa välttämätön autovaakajärjestelmä uusittiin. Nykyinen järjestelmän toimittaja on Pivotex Oy.